E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Formlar

 

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ

 

Dergi:ODÜ Tıp Dergisi

 

Yazar(lar)

 

Makale Başlığı

 

 

Yayından sorumlu yazarın bilgileri:

Adı ve Soyadı

 

Adresi

 

E-posta

 

 

 

Telefon

 

Faks

 

 

Sunmuş olduğumuz makalenin yazar(lar)ı olarak ben/bizler aşağıdaki konuları taahüt ederiz:

a)       Bu makale bizim tarafımızdan yapılmış özgün bir çalışmadır.

b)       Bütün yazarlar makalenin sorumluluğunu üstleniriz.

c)        Bu makale başka bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere herhangi bir yere yollanmamıştır.

d)       Bütün yazarlar gönderilen makaleyi görmüş ve sonuçlarını onaylamıştır.

 

Yukarıdaki konular dışında yazar(lar)ın aşağıdaki hakları ayrıca saklıdır:

a)       Telif hakkı dışındaki patent hakları yazarlara aittir.

b)       Yazar makalenin tümünü kitaplarında ve derslerinde, sözlü sunumlarında ve konferanslarında kullanabilir.

c)        Satış amaçlı olmayan kendi faaliyetleri için çoğaltma hakları vardır.

Bunun dışında, makalenin çoğaltılması, postalanması ve diğer yollardan dağıtılması, ancak bilim ve yayın kurulunun izni ile yapılabilir. Makalenin tümü veya bir kısmından atıf yapılarak yararlanılabilir.

Ben/Biz bu makalenin, etik kurallara uygun olduğunu ve belirtilen materyal ve yöntemler kullanıldığında herhangi bir zarara ve yaralanmaya neden olmayacağını bildiririz.

Makaleye ait tüm materyaller (kabul edilen veya reddedilen fotoğraflar, orijinal şekiller ve diğerleri), bilim ve yayın kurulunca bir yıl süreyle saklanacak ve daha sonra imha edilecektir.

Bu belge, tüm yazarlar tarafından imzalanmalıdır. Ancak yazarların farklı kuruluşlarda bulunması durumunda imzalar farklı formlarda sunulabilir. Fakat bütün imzalar, ıslak imza olmalıdır.

*Yazar(lar) Adı ve Soyadı

Adresi

Tarih

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Satır sayısı, yazar sayısı kadardır. Yetersizse artırılabilir.

Makalenin Editörler Kurulunca yayına kabul edilmemesi durumunda bu belge geçersizdir.

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı