E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

EYLÜL 2014

 

    İÇİNDEKİLER 

 

    Araştırma yazısı 

     Sarcoptes Scabiei ve Pedıculus Capitis Enfestasyonunun Sosyoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi

    Ülkü Karaman, Özgür Enginyurt, Yılmaz Dündar, Mehmet Kemal Baykal, Seddar Gür

 

     Araştırma yazısı 

     İnsülin direnci olan hastalarda homosistein düzeylerinin değerlendirilmesi

    Ahmet Ahsen, Memnune Sena Ulu, Akif Acay, Erhan Bozkurt, Şeref Yüksel

 

    Araştırma yazısı 

    İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları

   Mustafa Kerem Çalgın, Yeliz Çetinkol, Arzu Altunçekiç Yıldırım

 

   Olgu Sunumu

    FDG-PET/BT Görüntülemede Saptanan Metastatik Malign Schwannom: Olgu Sunumu

   Ertan Şahin, Umut Elboğa, Ebuzer Kalender, Y.Zeki Çelen, Mustafa Yılmaz

 

    Olgu Sunumu

    Karın Duvarı Endometriozisi

   Mustafa OZSOY, Bahadır CELEP, Ahmet BAL, Ziya Taner OZKECECİ

 

    Araştırma yazısı 

    Diyabetik ve Prediyabetik Hastalarda Osteoprotegerin RANKL ve Karotis İntima Media Kalınlığı

   Şerife Mehlika Kuşkonmaz, Yakup Yeşilkaya, Mutlu Hayran, Deniz Akata, Ömer Alper Gürlek

 

    Olgu Sunumu

    Tetani ile Başvuran Hipoparatiroidizme Bağlı İntrakraniyal Kalsifikasyon Olgusu 

    Soner Sazak, Berna Hamilçakın, Ahmet Doğan, Betül gemici, Alper Kaçar, Hüseyin Dağ, Vefik Arıca

 

    Olgu Sunumu

     Pektoralis Major Rüptüründe Pull-Out Tekniği Avantajlı mı ?

    Ahmet Pişkin, Alper Çıraklı, İsmail Büyükceran, Yunus Timurtaş, Sina Coşkun

 

    Derleme

     Akut Aşil Tendon Rüptürlerinde Cerrahi ve Cerrahi Dışı Tedavi Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Bir Derleme

    Yunus Güzel, Umut H Gölge, Hakan Özcan

 

     Araştırma yazısı 

     Hatay ilinde Adölesan Gebeliklerinin Maternal ve Fetal Sonuçları

    Raziye Keskin Kurt, Atilla Karateke, Zinnur Aras, Ayhan Gül, Defne Özkaya, Mehmet DedeT.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı