E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

MAYIS 2015

 İÇİNDEKİLER 

 

 Editörden 

 

Olgu Sunumu:

1- Düşük Doz Risperidonla Ortaya Çıkan Tardif Akatizi: Bir Olgu Sunumu

   Esra Yancar Demir, Feriha Özer

 

Olgu Sunumu:

2- Ketiapinin Tetiklediği Huzursuz Bacak Sendromu: Bir Olgu Sunumu

    Esra Yancar Demir

 

Olgu Sunumu:

3- ÖÇB Gangliyon Kistinin Nadir Prezentasyonu: Bilateral Gangliyon Kisti

   Tuba Selçuk,Çiğdem Bilgili, Hafize Otcu, Yıldıray Savaş, Memduh Dursun

 

Olgu Sunumu:

 4- Skleroderma Hastasında Kombine Spinal Epidural Anestezi: Olgu Sunumu   

 Nilay Taş, Özgür Yağan,Yunus Güzel, Hakan Özcan, Ebru Çanakçı, Tuğçe Mutlu

 

Olgu Sunumu:

 5- Ana Koroner Arter Anevrizmasına Bağlı Sirkumfleks Koroner Arter Tıkanması Sonrası Gelişen Akut Miyokard İnfarktüsünde Anjiyografi, BT ve 3B Ekokardiografi Bulguları

   Ömer Şatıroğlu, M. Emre Durakoğlugil, Yavuz Uğurlu, İsmail Şahin, Sıtkı Doğan, Elif Ergül, Zakir Karadağ, Mehmet Bostan

 

Olgu Sunumu:

  6- Subaortik Membran, İleri Aort Yetersizliği ve Assenden Aort Anevrizması Bulunan Olgunun Anjıyografik, Bilgisayarlı Tomografi ve Üç Boyutlu Ekokardiografik Görüntüleri

   Ömer Şatıroğlu, M. Emre Durakoğlugil, Yavuz Uğurlu, İsmail Şahin, Sıtkı Doğan, Elif Ergül,Zakir Karadağ, Mehmet Bostan

 

Olgu Sunumu:

  7- Olgu Sunumu: Parotis Aksesuar Bezinden Kaynaklanan Pleomorfik Adenom

   Mukadder Korkmaz, Hakan Korkmaz, Ali Bekir Kurt

 

Olgu Sunumu:

  8- Yüksek Düzeyde FDG Tutulumu Gösteren Fibröz Displazi: Olgu Sunumu

  Ebuzer Kalender, Umut Elboğa, Hasan Deniz Demir, Hüseyin Karaoğlan, Y.Zeki Çelen,Mustafa Yılmaz, Sabri Zincirkeser

 

 Araştırma Yazısı:

  9- Differansiye Tiroid Karsinomlu Hastalarda Tekrarlayıcı Radyoiyot Tedavisi

   Ebuzer KALENDER, Umut ELBOĞA, Ertan Sahin, Y.Zeki ÇELEN, Hasan Deniz DEMİR,Mustafa YILMAZ

 

Olgu Sunumu:

  10- Epileptik nöbet bulgusu ile gelen temporal kemik osteomu: Nadir bir olgu sunumu

   Mustafa Güven, Tarık Akman, Adem Bozkurt Aras, Naci Topaloğlu,Halil Murat Şen, Nihal Kılınç, Fatma Sılan,Mustafa Reşorlu, Murat Coşar

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı