E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

EYLÜL 2015

 İÇİNDEKİLER 

   Olgu Sunumu

   1-Sol Atriyum ve Sol Koroner Arter Arasında Arteriovenöz Fistül

   Murat Çiftel, Fırat Kardelen, Gayaz Akçurin, Halil Ertuğ, Atilla Çayır

 

    Olgu Sunumu

    2-Yaşlı Hastada Larengeal Nonpleksiform Nörofibrom

    Abdulkadir Bucak, Şahin Ulu, Hasan İlyas Özardalı, Mustafa Said Tekin, Abdullah Aycicek

 

    Olgu Sunumu

   3-Kolonik Lipom: Olgu Sunumu

    Selma Şengiz Erhan, Sevinç Hallaç Keser, Müge Yılmaz, Serhat Çitoğlu

 

    Araştırma Yazısı

   4-Brusellozda İki Farklı Tüp Aglütinasyon Testinin Rose Bengal Test Sonuçları ve Biyokimyasal Parametrelerle İlişkisi

   Mustafa Altay ATALAY, Murat KARAUZ, Selma GÖKAHMETOĞLU, Elçin BALCI

 

   Olgu Sunumu

   5- Ayak Bileğinde Osteokondral Defekt ve Tendon Kılıfı Dev Hücreli Tümör Birlikteliğinin Tek Seans Tedavisi

   Çetin IŞIK, Nurdan ÇAY, Mehmet Emin ŞİMŞEK, Mustafa AKKAYA, Murat BOZKURT

 

   Olgu Sunumu

   6-Damakta Malign Görünümlü Benign Kitle: Epulis Fissuratum

   Eda Şimşek, Cüneyt Kucur, Özalkan Özkan

 

  Derleme

  7-Baş-Boyun Bölgesi Vasküler Lezyonları

  Abdulkadir Bucak, Şahin Ulu, Yücel Gönül, Abdullah Ayçiçek

 

  Olgu Sunumu

  8-Mantar Zehirlenmesi: İki Olgu

  Adnan Bayram, Aynur Akın, Ayşe Ülgey, Yasemin Öksüm, Aliye Esmaoğlu

 

   Olgu Sunumu

   9-Etmoid Sinüste Saçma Tanesi: Olgu Sunumu

   Hasan Hüseyin Balıkçı, İsa Özbay, Mustafa Karakaş

 

  Olgu Sunumu

  10-İntraorbital Uzanımı Olan Etmoid Mukopiyosel: Olgu Sunumu

  Hasan Hüseyin Balıkçı , İsa Özbay , M. Haluk Özkul , Bekir Şanal 

 

  Araştırma Yazısı

  11-Tip 2 Diyabetli Hastaların, Hastalığa Karşı Tutumu ve Problem Alanları Arasındaki İlişki

  Zümrüt AKGÜN ŞAHİN

 

  Araştırma Yazısı

  12-Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürü Algıları: Kars İli Örneği

  Funda KARDAŞ ÖZDEMİR, Zümrüt AKGÜN ŞAHİN

 

  Araştırma Yazısı

  13-The Evaluation of Blink Reflex in Patient with Prediabetes

  Erkan Cüre, Serkan Kırbaş, Medine Cumhur Cüre, Aynur Kırbaş, Süleyman Yüce,Ahmet Tüfekçi, Bayram Kızılkaya

 

  Olgu Sunumu

  14- Plates ve Aerobik Sırasında Oluşan Bilateral Tibia Plato Stres Kırığı

  Alper Çıraklı, İsmail Büyükceran, Nevzat Dabak, Dr. Hasan Göçer

 

  Olgu Sunumu

  15-Giant Salivary Calculus of the Submandibular Gland: Report of a Case

  Mehmet Melih Omezli, Ferhat Ayranci, Damla Torul, Elif Sadik

 

  Derleme

  16-Doğum Korkusu: Literatür Değerlendirmesi

  Ayşe Nur AKSOY

 

  Olgu Sunumu

  17- İntestinal İskemi ve Reperfüzyon

   Sait BAYRAM

 

  Olgu Sunumu

  18- A Huge Pulmonary Sequestration in An Elderly Patient; A Case Report

  Recep Akgedik, Necla Hare Kurt, Deniz Kızılırmak, Ali Bekir Kurt, Berna Botan Yıldırım,

 

 

   T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı