E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

OCAK 2016

İÇİNDEKİLER 

   Araştırma Yazısı

   1- Does Climate Affect the Presence of Retention Cysts in the Maxillary Sinus?

     Mehmet Melih Omezli, Damla Torul, Mehmet Emrah Polat, Ferhat Ayranci, Ertunc Dayi

   

    Araştırma Yazısı

    2- Efor Testi Anormal Saptanan Hastalar ile Klinik, Ekokardiyografik, Biyokimyasal ve Hematolojik Parametrelerin ilişkisi

    

      Zeki Yüksel Günaydın, Osman Bektaş, Ahmet Kaya, Yavuz Kürşat Polat, Özgür Enginyurt,Mustafa Kerem Çalgın

 

    Araştırma Yazısı

   3-Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastaların Mizaç ve Karakter Özellikleri ve Yaşam Kalitesi

    Fadime Pehlivan, Şeref Yüksel, Ahmet Ahsen, Kerem Şenol Coşkun, Halil İbrahim Güzel, Hasan Mayda

 

    Araştırma Yazısı

   4-Halk Otobüsü Şoförlerinin Sigara İçme ve Bağimlılık Durumları, Sivas

    Nuran Güler, Sanem Nemmezi Karaca, Yeltekin Demirel

 

   Araştırma Yazısı

   5Yoğun Bakım Ünitemizde Perkütan Endoskopik Gastrostomi Uygulanan Olguların Retrospektif Analizi

  Ebru Çanakçı, Özgür Yağan, Nilay Taş, İsmail Taşkıran

 

  Özgün Görüntü

   6-Severe Stenosis of Bilateral Coronary Artery Ostium Associated with Mediastinal Irradiation

  Zeki Yüksel Günaydın, Aydın Çiltaş, Ahmet Kaya, Osman Bektaş

 

  Olgu Sunumu

  7-Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Teşhisinde Voiding Sistoüreterografinin Önemi

  Zeliha Cansever, Yasemin Çayır

 

  Olgu Sunumu

  8-Acute Urinary Retention Due to Labial Adhesion as the Presenting Symptom of Lichen Sclerosus in an Adolescent Girl

  Pelin Üstüner, Gülşah Balık, Şenol Şentürk, Mehmet Kağıtcı, Işık Üstüner

 

   Olgu Sunumu

   9-Nadir Bir Antite: Orta Konka Kaynaklı İzole Nazal Polip

   Reha Aydın, Mahmut Özkırış, Zeliha Kapusuz Gencer, Selda Seçkin, Levent Saydam

 

   Derleme

  10-Karpal Tünel Sendromunda Egzersiz ve Splintleme

     Derya Çırakoğlu, Ayşe Tuba KurtT.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı