E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

MAYIS 2016

İÇİNDEKİLER 

   Araştırma Yazısı

    1-Afyonkarahisar ve Bölgesinde Safra Kesesi Taşı ve Metabolik Sendrom Birlikteliği

     Mustafa ÖZSOY, Bahadır CELEP, Ogün ERŞEN, Ahmet BAL, Taner ÖZKECECİ, Sezgin YILMAZ, Yüksel ARIKAN

 

    Araştırma Yazısı

      2- Evaluation of Clinical, Laboratory and Doppler Ultrasonography Findings in Patients with Varicocele

    Muammer Akyol, Tülin Öztürk, Gülen Burakgazi, Hanefi Yıldırım, İrfan Orhan

 

    Araştırma Yazısı

   3-Perikardiyal kistlerde total cerrahi eksizyonun etkinliği

   Yasemin Bilgin Büyükkarabacak, Burçin Çelik, Mehmet Gökhan Pirzirenli, Ayşen Taslak Şengül,Ahmet Başoğlu

 

    Araştırma Yazısı

   4-Ordu İlinde Hamilelik Döneminde Önemli Viral Patojenlerin Araştırılması

    Yeliz Çetinkol , Mustafa Kerem Çalgın , Arzu Altunçekiç Yıldırım 

 

   Araştırma Yazısı

   5- Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan İşitme Tarama Testi 2 Yıllık Sonuçları

  Abdullah Erdil, Emine Y Ertürk, Abdullah Dağlı

 

  Olgu Sunumu

   6-Misdiagnosis and Treatment In Thorasic Outlet Syndrome: A Case Report

  Ünlü Z, Ulusoy A, Akkoç F

 

  Olgu Sunumu

  7-Kaynakçı Akciğeri Olgusu

  Levent Özdemir, Burcu Özdemir, Zulal Özbolat, Ali Ersoy, Sema Nur Çalışkan,Gökhan Büyükbayram, Suat Durkaya 

 

  Orijinal Görüntü

  8-Transtorasik Ekokardiyografi İle Duchenne Musküler Distrofili Bir Olguda Kardiyak Tutulumun Gösterilmesi: Sol Ventrikül Posterolateral Duvar Anevrizması

  Osman Bektaş, Zeki Yüksel Günaydın, Ahmet Kaya 

 

  Derleme

   9-İnmede Erken Dönem Rehabilitasyon

   Prof. Dr. Zeliha Ünlü, Dr. N. Merve Kartal

 

   Derleme

  10-Giardia intestinalis

   Onuralp SEFEROĞLU, Ülkü KARAMAN, İrem ALDEMİR, Zeynep KOLÖREN

 

  Düzeltme

 11-Tip 2 Diyabetli Hastaların,Hastalığa Karşı Tutumu ve Problem Alanları Arasındaki İlişkisi

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı